โปรแกรมศูนย์อาหาร foodcourt

โปรแกรมศูนย์อาหาร Foodcourt หรือ โปรแกรมบัตรศูนย์อาหาร โปรแกรมโรงอาหาร

ทางเรา พัฒนาระบบ โปรแกรมศูนย์อาหาร Foodcourt หรือ โปรแกรมบริหารศูนย์อาหาร รองรับ Feature หลากหลายรูปแบบ สามารถพัฒนาตามที่ต้องการได้ ใช้งานง่าย สามารถวิเคราะห์ร้านค้า เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการบริหาร งาน ศูนย์อาหาร ด้วย โปรแกรมศูนย์อาหาร Foodcourt ของทางเรา

งานบริหาร โปรแกรมศูนย์อาหาร Foodcourt สามารถจัดการบริหารงานเกี่ยวศูนย์อาหารทั้งหมดได้
– บริหารการเงิน GP, %
– บริหารเมนูอาหาร
– บริหาร บัตร , Qrcode ระบบหักเงิน
– รองรับการจัดรายการโปรโมชั่น