โปรแกรมศูนย์อาหาร Foodcourt หรือ โปรแกรมบัตรศูนย์อาหาร โปรแกรมโรงอาหาร

ทางเรา พัฒนาระบบ โปรแกรมศูนย์อาหาร Foodcourt หรือ โปรแกรมบริหารศูนย์อาหาร รองรับ Feature หลากหลายรูปแบบ สามารถพัฒนาตามที่ต้องการได้ ใช้งานง่าย สามารถวิเคราะห์ร้านค้า เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการบริหาร งาน ศูนย์อาหาร ด้วย โปรแกรมศูนย์อาหาร Foodcourt ของทางเรา

งานบริหาร โปรแกรมศูนย์อาหาร Foodcourt สามารถจัดการบริหารงานเกี่ยวศูนย์อาหารทั้งหมดได้
– บริหารการเงิน GP, %
– บริหารเมนูอาหาร
– บริหาร บัตร , Qrcode ระบบหักเงิน
– รองรับการจัดรายการโปรโมชั่น