ระบบ จอสื่อประชาสัมพันธ์ หรือ Digital Signage คือ ป้ายโฆษณาแบบดิจิตอล โดยการนำเทคโนโลยีทางด้านระบบ Software เข้ามาช่วยจัดการป้ายโฆษณาและทำให้เป็น จอสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอล สามารถควบคุมบริหารสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้ไม่จำกัดจำนวน โดยรองรับจอภาพทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กสุด 10 นิ้ว จนถึง 84 นิ้ว หรือ จอโฆษณาLED ขนาดใหญ่ ซึ่งถ้าลูกค้ามีจอเดิมอยู่แล้ว ก็สามารถใช้จอเดิมกับระบบใหม่ได้

จอประชาสัมพันธ์ดิจิตอล

ระบบ Digital Signage นั้นจะต่างกับป้ายโฆษณาแบบ Static คือ จอสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอลนั้นสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ตลอดเวลา ประหยัดเวลาในการนำส่งข้อมูล หรือว่า ต้องปริ้นสื่อโฆษณาใหม่ โดยใช้ระบบ Digital Signage ในการเปลี่ยนข้อมูลจอทั้งหมด ในครั้งเดียว

จอโฆษณา

ภาพรวมของระบบจอประชาสัมพันธ์ดิจิตอล

โดยระบบ Digital Signage หรือ จอสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอล เป็นระบบที่ทางเราพัฒนาเองทั้งหมด สามารถปรับเปลี่ยนตามลูกค้าต้องการได้ ทั้งหมดอย่างอิสระ นอกจากระบส่งข้อมูลวีดีโอและภาพไปยังเครื่องปลายทาง เราทางยังพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละธุรกิจได้เป็นอย่างดี

ธุรกิจขายสื่อ : สามารถปรับเปลี่ยนระบบให้ คำนวณ การเล่นสื่อทั้งหมดกี่ครั้ง หรือคำนวณเวลาที่สื่อเล่นไป หรือ ออกแบบช่อง Timeslot สำหรับลงสื่อได้

ธุรกิจขายสินค้า,บริการ: ทางเราพัฒนาระบบที่ตอบโจทย์ร้านค้า Retail หรือ ร้านอาหาร เช่น ระบบจองอาหารจากหน้าร้านโดยใช้ ระบบ Digital Signage เข้ามาผสมผสานกับ ระบบ Interactive โดย ถ้าไม่มีลูกค้าไปสัมผัสหน้าจอ ตัวจอจะเล่นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือ โฆษณา ปกติ

จอติดร้านค้า

อีกทั้ง สามารถปรับเปลี่ยนไปยังธุรกิจอื่นๆ ได้เช่น หน้าจอแสดงกราฟยอดขาย, แสดงลูกค้า, แสดงการจราจร, แสดงการข้อมูลภายในองค์กร หรือ เป็นบอร์ดประกาศ วันหยุด วันเกิด หรือ สามารถปรับไปเป็น ระบบจองห้องประชุมได้อีกด้วย

จอKiosks

ข้อมูลด้านเทคนิคของระบบจอประชาสัมพันธ์ดิจิตอล

  • ระบบสามารถรองรับการเล่นสื่อแบบวีดีโอ
  • รองรับการเล่นสื่อแบบภาพ
  • รองรับการเล่นสื่อผ่าน Website
  • ออกแบบหน้าจอเองได้ โดยใช้สื่ออื่นๆเข้ามาตกแต่งบนหน้าจอ
  • รองรับ Application ของลูกค้าได้

หลักการทำงานของระบบ  Digital Signage แค่มี Internet สำหรับ ส่งข้อมูลไปยังปลายทาง ดังนั้น จะเป็นการสื่อสารที่สามารถส่งข้อมูลไปได้ โดยควบคุมผ่านจุดเดียว โดยมีระบบให้เลือกระหว่าง Local Network คือ ระบบภายในองค์กร ที่ติดตั้ง Server ตัวเอง และระบบ Cloud ที่ใช้ระบบ Cloud ไม่ได้ใช้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ Network เดิม

จอเมนูบอร์ดร้านอาหาร

ประโยชน์ของจอประชาสัมพันธ์ดิจิตอล

  1. ประหยัด ต้นทุน และ เวลา ในการเปลี่ยนสื่อโฆษณาทุกครั้ง โดยการเปลี่ยนเป็นจอ ทางลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนสื่อโฆษณาได้อย่างไม่จำกัด และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอด โดยปราศจากการปริ้นสื่อที่เป็นกระดาษ หรือ ไวนิล
  2. เพิ่มยอดขายให้กับ ร้านค้า และ การบริการ สื่อประชาสัมพันธ์สามารถเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้า และ บริการได้อย่างไม่ยาก โดยการทำสื่อโฆษณา และติดตั้ง จอสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอลในบริเวณที่คนมองเห็น โดยทำให้เพิ่มยอดขายจากลูกค้าเดิมได้
  3. เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร ร้านค้า หรืองานบริการ โดยตัว จอสื่อประชาสัมพันธ์ สามารถเป็นแรงดึงดูดความสนใจให้กับลูกค้าที่เดินผ่าน จอสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอล และสื่อสารภาพลักษณ์องค์ไปยังลูกค้าได้
  4. นอกจากการประชาสัมพันธ์ การโปรโมทสินค้า และบริการ ระบบ Digital Signage ยังสามารถเป็นการสื่อสารองค์กรได้อีกด้วย โดย สามารถประกาศข้อมูลข่าวสารผ่านหน้าจอ หรือสามารถทำ Training ไปยังสาขา หรือ หน่วยงานต่างๆ ได้