วีดีโอวอลล์

จอสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ กับร้านค้า ช่วยร้านค้า อย่างไรได้บ้าง Part 1

ป้ายโฆษณา สื่อโฆษณา หรือ โปสเตอร์ ต่างๆ เป็นตัวช่วยทำให้ ผู้คนกลายมาเป็นลูกค้าของร้านค้า ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านน้ำดื่ม ร้านเสื้อผ้า และ ร้านอื่นๆ อีกมากมาย ดังนี้ ป้ายโฆษณา สื่อโฆษณา จอโฆษณาดิจิตอล เป็นส่งสำคัญต่อร้านค้าเป็นอย่างมาก ในสมัยก่อน เจ้าของร้านจะใช้ป้ายนิ่ง หรือ โปสเตอร์ ติดตาม ทางเดินเข้าร้าน หรือ ติดตามที่ที่คนมองเห็นต่างๆ ภายในร้านค้าเอง แต่ในปัจจุบัน สื่อโฆษณามีการพัฒนามากขึ้น โดยใช้ จอโฆษณาร้านค้า หรือ จอสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ มาช่วยการโปรโมทร้านค้า ด้วยลูกเล่นของดิจิตอล ทำให้ จอโฆษณา เป็นสิ่งที่น่ามอง และทำให้คนสะดุดตากับ จอโฆษณาดิจิตอล โดยการใช้ Content ภายในจอต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง หรือ ตัวอักษรวิ่ง ด้วยการโปรโมทวิธีการต่างๆ ทำให้คนนั้นมีส่วนร่วมกับจอ หรือว่า หันมาใช้บริการเลยทีเดียว ดังนั้น…