สำหรับงาน โฆษณา, ตู้ถ่ายรูป, ตู้ information หรือ ตู้ Customize ต่างๆ
ทางทีมสามารถออกแบบ ตู้ Kiosk เพื่องานต่างๆสำหรับลูกค้าได้ ทั้งแบบขายขาด หรือแบบ เช่าเพื่อนำไปออกงาน Event

ตู้ Kiosk ทางเราสามารถ Customize ตัวตู้ ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบ วัสดุ สี หรือ การ Design ต่างๆ เพื่อตรงตามความต้องการของลูกค้า หรือเพื่อเข้ากับสถานที่ ให้เป็นไป Theme เดียวกัน อีกทั้ง ตู้ Kiosk ไม่มีขั้นต่ำในการผลิตไม่ว่าจะเป็น 1 ตัว ทางเราจำหน่ายให้กับลูกค้าอย่างแน่นอน

ในส่วนของ Software เพื่อตรงตามความต้องการของลูกค้า ทางเราสามารถ Customize ระบบ Software หรือส่วนต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็น UX/UI หรือ Function ต่างๆ ให้ตอบโจทย์สำหรับคนมาใช้งานได้จริงๆ

อีกทั้ง เรายังสามารถทำ ตู้ถ่ายรูป ให้เข้ากับแบรน์ต่างๆได้ หากต้องการเชื่อมต่อระบบ Social Network หรือ Facebook, Youtube ทางทีมเราก็สามารถทำได้ ด้วยงานผลิต ตู้ถ่ายรูป ทางเราใช้คุณภาพ ของ Hardware อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น จอสัมผัส เพื่อให้คนมาถ่ายรูปสามารถเลือกท่าทางเอง และ กดปุ่มถ่ายรูปเองได้ หรือ เครื่องปริ้นรูปภาพ ทางเราใช้อุปกรณ์แบบดี เพื่อให้คนที่มาถ่ายรูปประทับใจในรูปที่ถ่ายไป หรือว่าจะเชื่อมโยงกับมือถือ เพื่อให้สามารถเก็บภาพเป็นความทรงจำกับมือถือได้